Dutch Solar Energy op de beurs WoonSalon in Tilburg 27 oktober jl.

Zaterdag 27 oktober jl. was Dutch Solar Energy met een stand aanwezig op dé woonbeurs van Tilburg. Veel woningeigenaren lieten zich informeren over de voordelen van zonnepanelen op de woning. Dutch Solar Energy toonde de mogelijkheden van aanschaf variërend van koop tot het leasen van zonnepanelen. Tijdens het bezoek aan de stand konden geïnteresseerden direct een op maat gemaakte offerte voor hun woning laten maken. Gerrit Jan Schaeffer, algemeen directeur en Steve Couwenberg, accountmanager verwerkte de gegevens met veel plezier en de aanvragers hoorde de uitleg ervan met veel interesse aan.

Veel bezoekers op de stand waren verbaast over de inmiddels veel lagere prijs van panelen en stelde nu snel tot aanschaf over te gaan.

Ook een snelle offerte voor uw woning of bedrijf ? Mail of bel ons en u ontvangt nog dezelfde dag de aanbieding!

Hoofdlijnen Klimaatakkoord: SDE+-regeling blijft beschikbaar tot en met 2025

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit wil dat de SDE+-regeling in Nederland tot het kalenderjaar 2025 beschikbaar blijft.

Minister Wiebes zinspeelde in de voorbije periode op het eerder stopzetten van de regeling, maar daar denken de onderhandelaars aan de sectortafel dus anders over. Zij schrijven het volgende: ‘De SDE+subsidieregeling blijft tot en met 2025 beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op kosteneffectieve wijze te borgen. Een verkenning daartoe start in 2021, waarbij onder andere wordt gekeken naar een leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare elektriciteit.’

De deelnemers van de Sectortafel Elektriciteit stellen verder zich te committeren aan voortgaande reductie van productiekosten, zodat het beroep op de SDE+-regeling, verder zal dalen. Hiervoor worden in gezamenlijkheid benodigde acties daartoe nader uitgewerkt.

Bron: Solar Magazine Nieuwsbrief 28-2018

Dutch Solar Energy nu Geregistreerd Solar Specialist

We hebben wat te vieren ! Onze directeur Gerrit Jan Schaeffer is de eerste die cum laude is geslaagd voor het examen Solar Specialist.

Een gediplomeerd Solar-Specialist heeft de opleiding tot Solar-Specialist bij Switch2Solar met succes afgerond. De opleiding is gericht op het geven van een goed onderbouwd advies, het leveren van de best renderende zonne-energie systemen en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. Het diploma Solar-Specialist is de hoogste standaard in de markt.

Steeds meer installaties voor de zakelijke markt gerealiseerd door Dutch Solar Energy

2017 is een goed jaar geweest voor Dutch Solar Energy. De markt is zich er steeds meer van bewust dat de toepassing van zonnestroomsystemen een goed rendement geeft. Naast de particuliere markt ziet Dutch Solar Energy ook een toenemende interesse vanuit de zakelijke markt. Veel bedrijven zien dat naast het voordeel van zelf energie opwekken, het ook als hun morele plicht hun bedrijf te verduurzamen.

In 2018 staan veel grote SDE+ projecten op de agenda van Dutch Solar Energy die gedurende het jaar zullen worden uitgevoerd. Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang en realisatie ervan.

Aanvragen en beschikkingen SDE+ subsidie met succes afgerond door Dutch Solar Energy

Dutch Solar Energy, heeft in oktober 2017 voor veel van haar klanten de 15 jarige SDE+ subsidieaanvraag opgesteld, ingediend en beschikkingen ontvangen. In december en januari zijn alle beschikkingen ontvangen.

De projecten hebben betrekking o.a. logistieke bedrijfspanden, groothandelsgebouwen, doe-het-zelfzaken, productiebedrijven, grootschalige huisvesting en leisure.
Deze projecten zullen voor een belangrijk deel in 2018 worden gerealiseerd. Eén project wordt op aanvraag van de klant uitgevoerd begin 2019. Met de projecten worden meer dan 10.000 panelen geïnstalleerd.

Voor de eerstvolgende aanvraag SDE+ die in maart gaat plaatsvinden heeft Dutch Solar Energy ook al opdrachten gekregen om de subsidieaanvraag te gaan verzorgen. Voor klanten die de opdracht tot uitvoer van installatie aan Dutch Solar Energy geven, wordt de aanvraag kosteloos verricht.

Shell in de tang

Olie- en gasbedrijven zoals Shell lijken niet voorbereid op de energietransitie. Gerrit Jan Schaeffer vraagt zich in zijn column af of hij zijn schoonvader moet adviseren om zijn aandelen in Shell van de hand te doen.

Tekst: Gerrit Jan Schaeffer

Mijn schoonvader heeft ze: aandelen Shell. Nog uit de tijd dat hij bij Shell werkte begin jaren ‘70. Elk jaar keurig dividend. En dat wil Shell graag zo houden. Maar gaat dat lukken? Moet de olieprijs daarvoor omhoog, omlaag, of maakt het niet uit? Als de olieprijzen laag blijven, lijkt dat de dood in de pot. De marges uit het boren naar olie blijven laag. De marges op de raffinage activiteiten nemen wel toe, maar compenseren het verlies aan de ‘upstream’ kant bij lange na niet. Investeringen moeten worden teruggeschroefd, de reserves nemen af. Shell’s jaarlijkse productie lag in 2015 tussen de 10% en 15% van zijn bewezen reserves, dus dat gaan ze niet lang volhouden.

Hoge olieprijzen dan? Ja, dat lijkt leuk. Maar een grote adder steekt onder het gras: de energietransitie. De competitiviteit van alternatieven voor oliegebruik in transport, met name elektrische voertuigen, neemt dan ongekend snel toe. Ook bij de huidige olieprijzen worden elektrische voertuigen al snel voor veel kopers aantrekkelijk. Ondanks het tegenspartelen van Trump en enkele Oost-Europese lidstaten komt er in steeds meer landen beleid om hernieuwbare energie en elektrisch vervoer te stimuleren. Juist ook in landen zoals China en India, waarvan oliebedrijven een grote groei in vraag naar olie verwachten. Tegelijkertijd dalen de kosten van hernieuwbare energie en batterijen in rap tempo.

Als de olieprijs nu zou verdubbelen, dan versnelt de exponentiele groei van de alternatieven alleen nog maar. De vraag naar olie uit transport zal veel minder snel toenemen en vervolgens rap afnemen bij hoge olieprijzen. Waardoor de olie-industrie weer uitkomt bij lage olieprijzen. En niet vanwege conjuncturele redenen, maar vanwege structurele redenen: er zijn gewoon betere alternatieven.

Een hoge olieprijs is een kus voor de traditionele olie-industrie. Een doodskus wel te verstaan. Het lijkt er op dat Shell, BP en de meeste andere olie- en gasbedrijven hier niet op voorbereid zijn. Een shift naar aardgas gaat Shell niet helpen, omdat gas in de elektriciteitssector concurreert met hernieuwbare elektriciteit en het daarbij aflegt. In de warmtemarkt komt er middels warmtepompen en (alweer) super goedkope hernieuwbare elektriciteit ook een beter en schoner alternatief voor gas.

Shell zit in de tang, zo lijkt het. Niet zo zichtbaar nog, maar de tang kan hard knijpen. Vraag maar aan grote Europese energiebedrijven zoals RWE, Eon, Engie (het voormalige GdF Suez) en EdF, die de kracht van deze tang aan den lijve hebben ondervonden. Shell kan hiervan leren. Gaat het Engie achterna, die radicaal van koers gewijzigd is (en zelfs zijn naam veranderde) en alleen nog maar investeert in duurzame energie? Of wordt het als EdF, die halsstarrig vasthoudt aan zijn traditionele strategie (kernenergie), en nu alleen nog maar overeind blijft omdat de Franse staat erachter staat?

Mijn schoonvader was, als kleine aandeelhouder, enigszins bezorgd tijdens het laatste kerstdiner. Niet onterecht denk ik. Kan Shell zijn zorgen wegnemen?

Over de auteur: Gerrit Jan Schaeffer is onafhankelijk energieconsultant en algemeen directeur van Dutch Solar Energy, een bedrijf dat met een ‘netto-0’ huurkoop concept voor zonne-energiesystemen op de markt komt. Hij studeerde technische natuurkunde en werkte als onderzoeker bij ECN en als directeur energie bij Vito, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Bron: https://www.ensoc.nl

Dutch Solar Energy komt met uniek solarsysteem vanaf € 0,00 netto per maand

Vanaf 3 april a.s. levert Dutch Solar Energy hoogwaardige zonnestroomsystemen op basis van huurkoop met een looptijd van 10, 7 of 5 jaar. 

Voor u als particulier betekent dit, dat vanaf netto € 0,00 een zonnestroomsysteem wordt geïnstalleerd dat na de huurtermijn automatisch uw eigendom wordt. Op basis van uw huidige stroomverbruik en tarief wordt door Dutch Solar Energy op maat een zonnestroomsysteem voor u ontworpen en geïnstalleerd.

Zorgeloos uw eigen energie opwekken zonder te investeren ?

Mail of bel ons direct voor meer informatie:

mail:  info@dutchsolarenergy.nl

bel:     013-5722773

 

Binnenkort verkrijgbaar, de SMA Sunny Boy storage 2.5.

Binnenkort verkrijgbaar, de SMA Sunny Boy storage 2.5.

De Sunny Boy Storage is een batterij omvormer voor uw woonhuis en werkt met alle gerenommeerde fabrikanten van hoge voltage accu’s, zoals de Tesla Powerwall. Binnenkort meer informatie op onze website.

Op dinsdag 22 maart gaat de ronde SDE+ voorjaar 2016 open.

Wellicht is dit voor u interessant?
Op dinsdag 22 maart gaat de ronde SDE+ voorjaar 2016 open. In deze ronde wordt € 4 miljard budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. De openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016 loopt tot donderdag 28 april 2016, 17.00 uur. Meer informatie op http://dutchsolarenergy.nl/site/stimulering-duurzame-energieproductie-sde/

Importheffing: 47.000 zonnepanelen vast in haven Rotterdam

De Nederlandse douaneautoriteiten vesturen in het importheffingendossier nog altijd naheffingen en hebben tientallen (buitenlandse) importeurs in onderzoek.

De douane meldt op navraag van Solar Magazine-redacteur Wessel Simons dat aan tientallen importeurs naheffingen zijn verstuurd en nog tientallen dossiers in onderzoek zijn die nog tot naheffing kunnen leiden. Ook is er momenteel beslag gelegd op 47.000 zonnepanelen. De woordvoerder benadrukt dat er voor ‘tientallen miljoenen euro’s aan naheffingen is geïnd en dat er nog voor tientallen miljoenen euro’s aan niet betaalde naheffingen openstaan’.

Naheffingen van enkele miljoenen per geval leiden tot nieuwe faillissementen. Deze zomer is Sunrich, de Europese vestiging van het zeer courante merk Sunrise, door een Duitse rechtbank failliet verklaard. met het wegvallen van de importeur is er geen partij meer die productaansprakelijk is voor de Sunrise zonnepanelen.

De vraag naar zonnepanelen uit Azië gaat in 2015 ondertussen volop door. Tot 1 augustus 2015 is er in Rotterdam voor een waarde van 780 miljoen euro aan zonnepanelen ingevoerd, zo meldt het Ministerie van Financiën. Belangrijkste exportlanden zijn China (479 miljoen, 61 procent van totaal), Taiwan (114,9 miljoen euro, 15 procent van totaal) en Singapore (70 miljoen euro, 9 procent van totaal). Over dezelfde periode in 2014 was deze importwaarde iets hoger met ruim 904 miljoen euro.

(http://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i10084/importheffing-47-000-zonnepanelen-vast-in-haven-rotterdam-sunrise-laat-europe-bv-ploffen)