Naar aanleiding van de steeds hogere kosten die onze VvE kwijt was voor energie, (verlichting in de algemene ruimte met name de 24/7 brandende TL in de parkeerkelder, de energiekosten van de lift, de garagedeur, etc.), is door het bestuur een haalbaarheidsonderzoek opgestart naar de mogelijkheid voor het installeren en gebruiken van zonnecollectoren op het platte dak van ons gebouw.

Zo’n haalbaarheidsonderzoek is belangrijk, want konden er wel voldoende panelen op het dak worden geplaatst om de beoogde energie op te wekken? Welk montagesysteem heeft de voorkeur, hoeveel ballast is nodig, wat is de beste hellingsgraad, ligt het dak op het zuiden, wat zijn de aanschafkosten , de verwachte terugverdientijd etc. etc.

Na een uitgebreid onderzoek- en offertetraject waarbij o.a. deze vragen werden gesteld aan zeker negen leveranciers van zonnepanelen, zijn met drie aanbieders vervolgafspraken gemaakt. Hoewel deze bijna allemaal de gedane offertes goed toelichtten en alle bij ons gerezen vragen min of meer konden beantwoorden sprong één aanbieder ertussen uit. Deze gaf ons ongevraagd veel meer info en nuttige tips dan de andere partijen. Het bestuur heeft daarom gekozen voor deze aanbieder, Dutch Solar Energy b.v.

Omdat de leden moeten instemmen met alle investeringskosten die ten laste van de reserves komen, is een extra ledenvergadering bijeengeroepen.

 

Een investering in een zonnepanelensysteem is weliswaar een forse uitgave ineens maar zou binnen een aantal jaren terugverdiend moeten zijn. Bovendien is het oppotten van geld tegen de huidige rentestanden niet interessant voor onze VvE . Het bestuur kon met name door een vakkundige presentatie van Jacco van de Sandt van Dutch Solar Energy de leden daarvan overtuigen. Na het tonen van een demo opstelling van het systeem en het geven van een goed onderbouwde indicatieve rendementsberekening kon het bestuur verder met de realisatie van het project.

Het plaatsen en aansluiten op het elektriciteitsnet van de 108 panelen vergde enige dagen maar direct na het in werking stellen van het systeem leverden wij al stroom aan het energienetwerk. Twee extra meters laten ons zien wat het totale systeem aan zonne-energie oplevert. De slimme meter geeft aan wat de VvE aan kWh verbruikt en teruglevert na saldering.

De service van Dutch Solar Energy hebben wij als prima ervaren. Na een storingsmelding van één van de omvormers kwamen zij gelijk ter plekke om de oorzaak te zoeken en op te lossen.

Deze standen worden maandelijks doorgegeven aan Dutch Solar Energy die op basis daarvan analyseert en terugkoppelt of deze overeenkomen met de afgegeven rendementsberekeningen.

Huidige stand van zaken: De beoogde jaaropbrengst aan kWh wordt zeker gehaald. Wij zien de jaarnota dan ook met vertrouwen tegemoet.

Over 7 jaar zijn onze zonnepanelen al terugverdiend. Maar zij produceren daarna nog jaren en dan voor ons wel heel goedkope energie.

VVE Cypressestraat Tilburg