Hoog rendement
De prijs van de fossiele brandstof is in de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de prijs voor een zonnepaneel systeem is gedaald. Op dit moment is er een goed rendement mogelijk. De panelen zijn, afhankelijk van het type dak en het aantal panelen, na 5 tot 9 jaar terugverdiend. De zonnepanelen hebben een levensduur van minimaal 25 jaar en de omvormer 15 jaar.

Vergunningsvrij
Zonnepanelen mogen in de meeste gevallen vergunningsvrij geplaatst worden. Soms gelden extra eisen zoals bij een monumentaal pand of wanneer u de panelen in een andere hoek wilt plaatsen dan het dak is opgesteld. Grondgebonden zonnepanelen zijn altijd vergunningplichtig.

Duurzaam
Zonnepanelen zijn duurzaam. Wanneer energie wordt opgewekt uit bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, kunnen de bronnen van deze energie uitgeput raken. De zon, onze onbeperkte energiebron, zorgt ervoor dat uw zonnepanelen bij daglicht elektriciteit opwekken. Als uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, gaat deze naar het elektriciteitsnet. Het gebruik is niet belastend voor het milieu. Met zonnepanelen op uw dak draagt u bij tot een beter klimaat.

Schone vorm van energie
De opgewekte energie uit zonlicht is een zeer schone vorm van energie. Energie die door verbranding van fossiele brandstoffen wordt opgewekt is schadelijk voor het milieu. Dit komt doordat er broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) vrijkomen. Bij zonne-energie komen er geen nadelige restproducten of gassen vrij.

Waarde verhoging van uw pand
Uit onderzoek is gebleken dat veel Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker vindt om te kopen dan een huis zonder zonnepanelen. Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) denkt dat het huis hierdoor stijgt in waarde.

Daarnaast verlaagt u de energie-index van uw pand waardoor het energielabel beter wordt. Hoeveel hangt af van het aantal vierkante meter zonnepanelen dat er wordt toegepast.

Subsidie
Helaas zijn er voor de particuliere woningeigenaren geen landelijke subsidies. Echter kunt u de BTW op aanschaf en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Er zijn nog een aantal lokale regelingen, de meeste zijn te vinden op de website van uw gemeente.

Zakelijk zijn er diverse fiscale mogelijkheden zoals de EIA, MIA en SDE++. Door subsidie worden de kosten die u maakt voor aanschaf, montage en onderhoud enigszins gedrukt. Wij adviseren u hier graag in.