Het gedeelte van de PV installatie vanaf de AC klemmen van de omvormer tot en met de verbinding van de voedingskabel met de elektrische installatie

Buidling integrated photovoltaic(s); gebouw geïntegreerde zonnestroomsystemen

Eén diode anti –parallel geschakeld aan een deel van de zonnecellen van een module

Het gedeelte van de installatie van de zonnecel tot de DC klemmen van de omvormer

Datgene wat onder invloed van licht een elektrische spanning stroom opwekt.

Het vermogen dat op een bepaald moment geleverd wordt door de zon, uitgedrukt in Watt per vierkante meter, W/m2

Koppeldoos of aansluitdoos, deze zit achterop een zonnepaneel waar doorgaans de bypass diode in gemonteerd zijn en de aansluitsnoeren aan gekoppeld zijn.

Maximum Power Point, een combinatie van de stroom en spanning van een module die tot het hoogst bereikbare vermogen van een zonnestroomsysteem leidt afhankelijk van de instraling en de temperatuur.

Een onderdeel van de functie van een omvormer dat continu het werkingspunt zoekt waarbij het hoogste vermogen uit het zonnepaneel systeem gehaald wordt.

De algemene benaming voor zonnepanelen en andere uitvoeringsvormen zoals flexibele dakbanen.

Het verrekenen van de terug geleverde stroom aan het elektriciteitsnet met de afgenomen stroom van het net. Salderen is enkel mogelijk bij aansluiting gelijk of kleiner dan 3x80A