AC gedeelte

Het gedeelte van de PV installatie vanaf de AC klemmen van de omvormer tot en met de verbinding van de voedingskabel met de elektrische installatie

BIPV

Buidling integrated photovoltaic(s); gebouw geïntegreerde zonnestroomsystemen

Bypass-diode

Eén diode anti –parallel geschakeld aan een deel van de zonnecellen van een module

DC gedeelte

Het gedeelte van de installatie van de zonnecel tot de DC klemmen van de omvormer

Fotovoltaisch

Datgene wat onder invloed van licht een elektrische spanning stroom opwekt.

Instraling

Het vermogen dat op een bepaald moment geleverd wordt door de zon, uitgedrukt in Watt per vierkante meter, W/m2

Junctionbox

Koppeldoos of aansluitdoos, deze zit achterop een zonnepaneel waar doorgaans de bypass diode in gemonteerd zijn en de aansluitsnoeren aan gekoppeld zijn.

MPP

Maximum Power Point, een combinatie van de stroom en spanning van een module die tot het hoogst bereikbare vermogen van een zonnestroomsysteem leidt afhankelijk van de instraling en de temperatuur.

MPP-Tracker

Een onderdeel van de functie van een omvormer dat continu het werkingspunt zoekt waarbij het hoogste vermogen uit het zonnepaneel systeem gehaald wordt.

PV-module

De algemene benaming voor zonnepanelen en andere uitvoeringsvormen zoals flexibele dakbanen.

Salderen

Het verrekenen van de terug geleverde stroom aan het elektriciteitsnet met de afgenomen stroom van het net. Salderen is enkel mogelijk bij aansluiting gelijk of kleiner dan 3x80A