Zonnestroominstallaties voor uw bedrijf

Het verduurzamen van uw bezit draagt niet alleen bij tot de noodzaak te verduurzamen voor een betere toekomst, maar het biedt tevens een extra rendement op uw onroerend goed. Dutch Solar Energy gebruikt haar expertise om daken efficiënter te gebruiken en samen met haar klanten in te zetten in de energietransitie.

Niet alle daken in Nederland voldoen aan de eisen voor een veilige installatie van zonnepanelensystemen, daarom is het gebruik van grondgebonden zonneparken een noodzakelijke toepassing om in Nederland voldoende zonne-energie op te wekken. Dutch Solar Energy is hierin gespecialiseerd en kijkt graag samen met uw bedrijf wat de mogelijkheden hierin zijn.

Zonne-energie voor uw transport

Dutch Solar Energy heeft als doel iedereen in onze samenleving de mogelijkheid te bieden zelf energie op te wekken én te gebruiken. Om dit doel na te streven, dient de infrastructuur juist te zijn en zien wij graag dat fossiele brandstoffen worden vervangen door eigen opgewekte elektriciteit.

Eén van de slimme manieren om het milieu te ontlasten is door auto’s te voorzien van eigen opgewekte zonne-energie. Laadpalen zijn een uitstekend middel om ‘overproductie’ vanuit zonnepanelen niet terug te leveren aan het net, maar effectief en efficiënt te gebruiken in laadpalen. Hierdoor wordt de energieconsumptie van het pand verhoogd en zoveel mogelijk gelijk gesteld aan de productie vanuit de zonnestroominstallatie.