Zonnestroominstallaties voor uw huis, bedrijf of landgoed

Het verduurzamen van uw bezit draagt niet alleen bij tot de noodzaak te verduurzamen voor een betere toekomst, maar biedt tevens een mooi extra rendement op uw onroerend goed. Dutch Solar Energy gebruikt haar expertise om daken efficiënter te gebruiken en samen met haar klanten in te zetten in de energietransitie.

Omdat niet alle daken in Nederland voldoen aan de eisen voor een veilige installatie van zonnepanelensystemen, is het gebruik van grondgebonden zonneparken, een noodzakelijke toepassing om in Nederland tot voldoende opwekking van zonne-energie te komen. Dutch Solar Energy is hierin tevens gespecialiseerd en heeft enkele projecten momenteel onder handen die begin en medio 2022 gerealiseerd worden.

Solar Power voor uw Transport

Dutch Solar Energy heeft als doel om voor iedereen in onze samenleving de mogelijkheid te bieden energie zelf op te wekken én te gebruiken. Om dit doel na te streven, dient de infrastructuur juist te zijn en zien wij graag dat de fossiele brandstoffen worden vervangen door eigen opgewekte elektriciteit.

Één van de slimme manieren om het milieu te ontlasten is om de auto’s te voorzien van de eigen opgewekte zonne-energie. Laadpalen zijn een uitstekend middel om “overproductie” vanuit zonnepanelen niet per definitie terug te leveren aan het net maar effectief en efficiënt te gebruiken in laadpalen. Hierdoor wordt de energieconsumptie van het pand verhoogd en  zoveel mogelijk gelijk gesteld aan de productie vanuit de zonnestroominstallatie.