Schoon is de nieuwe standaard.

Energie en toekomst is een belangrijk onderwerp. In de behoefte aan energie heeft in de afgelopen decennia een grote verandering plaatsgevonden. Sinds de jaren 60 hebben mensen meer de nadruk gelegd op individuele ontplooiing, wat zich uit in persoonlijke ruimte en mobiliteit. De extra ruimtebehoefte, waarbij je kunt denken aan grotere woningen, stijgt ook het energiegebruik van de gemiddelde inwoner. In de afgelopen jaren is onze energievraag verdubbeld. Zo hebben we nu gemiddeld 1,7 TV toestellen per huishouden terwijl er in de jaren ’80 maar 1 toestel aanwezig was. Om aan deze energievraag te kunnen voldoen en tegelijkertijd de uitputting van fossiele energiebronnen en de belasting op het milieu tegen te gaan, moet er gezocht worden naar andere bronnen van energie.

Het verbruik in het algemeen moet ook gereduceerd worden. Tal van duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, wind, zon, biomassa en waterkracht maken het mogelijk een oplossing te bieden voor het energieprobleem. Maar ook het bewuster omgaan met onze energiebehoefte moet een balans brengen in het gebruik van de duurzame energiebronnen.

Zonne-energie is een betaalbare energiebron. Het is eenvoudig toe te passen zonder grote bouwkundige ingrepen en biedt een oplossing voor zowel particulieren als het bedrijfsleven. Dutch Solar Energy is ontstaan vanuit de duurzaamheidsgedachte van drie ondernemers. Met kwalitatief hoogwaardige PV systemen, een goed advies en persoonlijke begeleiding wil Dutch Solar Energy een langdurige band opbouwen met haar klanten.

Onze missie is,` zonnestroom mogelijk maken voor iedereen, ook voor bedrijven en instellingen’.