Schoon is de nieuwe standaard

Energie en toekomst is een belangrijk onderwerp. In de behoefte aan energie heeft in de afgelopen decennia een grote verandering plaatsgevonden. Sinds de jaren 60 hebben mensen de nadruk gelegd op individuele ontplooiing, wat zich uit in persoonlijke ruimte en mobiliteit. De extra ruimtebehoefte, waarbij je kunt denken aan grotere woningen, stijgt ook het energiegebruik van de gemiddelde inwoner. In de afgelopen jaren is onze energievraag verdubbeld. Om aan deze energievraag te kunnen voldoen en tegelijkertijd de uitputting van fossiele energiebronnen en de belasting op het milieu tegen te gaan, moet er gezocht worden naar andere bronnen van energie.

Zonne-energie is een betaalbare en duurzame energiebron. Het is eenvoudig toe te passen zonder grote bouwkundige ingrepen en biedt een oplossing voor zowel particulieren als het bedrijfsleven. Dutch Solar Energy is ontstaan vanuit de duurzaamheidsgedachte van drie ondernemers. Met kwalitatief hoogwaardige PV systemen, goed advies en persoonlijke begeleiding wil Dutch Solar Energy een langdurige band opbouwen met haar klanten.