392 megawatt aan pv-projecten binnen SDE+ goedgekeurd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt 392 megawatt aan pv-projecten te hebben goedgekeurd binnen de SDE+-regeling. In totaal is voor 1.346,9 megawatt (1,35 gigawatt) subsidie aangevraagd

Met de nieuwe ronde goedkeuringen is ook bekend geworden dat er nog 837 megawatt in behandeling is waar RVO.nl zich in de komende periode over zal buigen. De verschillende projecten krijgen gedurende vijftien jaar subsidie uit de SDE+-regeling. Hoeveel projecten daadwerkelijk goedgekeurd zullen worden is afwachten, niet alleen omdat de regeling overtekend is (128 projecten zijn al afgewezen of ingetrokken), maar ook omdat niet alle gehonoreerde projecten uiteindelijk gerealiseerd worden. Momenteel zijn al 1.738 projecten goedgekeurd. In totaal zijn er voor zonnestroom 3.715 aanvragen gedaan, goed voor een budget van 2,018 miljard euro. Voor zonnewarmte zijn momenteel tien aanvragen gehonoreerd, goed voor 1,8 megawattth.