642,5 megawatt aan pv-projecten goedgekeurd binnen de SDE+-regeling.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt 642,5 megawatt aan pv-projecten te hebben goedgekeurd binnen de SDE+-regeling. In totaal is voor 1.346,9 megawatt (1,35 gigawatt) subsidie aangevraagd.

De goedkeuringen volgen elkaar inmiddels in rap tempo op, een week geleden vond de laatste update plaats, terwijl deze voorheen ongeveer maandelijks plaatsvond. Met de nieuwe ronde goedkeuringen is ook bekend geworden dat er nog 424,3 megawatt in behandeling is waar RVO.nl zich in de komende periode over zal buigen. De verschillende projecten krijgen gedurende vijftien jaar subsidie uit de SDE+-regeling.

Momenteel zijn al 2.577 projecten goedgekeurd en 259 projecten afgewezen of ingetrokken. In totaal zijn er voor zonnestroom 3.715 aanvragen gedaan, goed voor een budget van 2,018 miljard euro.

Voor zonnewarmte zijn nog altijd maar 11 aanvragen gehonoreerd, goed voor 1,9 megawattth. 4 aanvragen zijn nog in behandeling, goed voor bijna 1 megawattth.

Verder zijn inmiddels de eerste 3 aanvragen zon-pv voor de regeling van 2015 binnen.