We hebben wat te vieren ! Onze directeur Gerrit Jan Schaeffer is de eerste die cum laude is geslaagd voor het examen Solar Specialist.

Een gediplomeerd Solar-Specialist heeft de opleiding tot Solar-Specialist bij Switch2Solar met succes afgerond. De opleiding is gericht op het geven van een goed onderbouwd advies, het leveren van de best renderende zonne-energie systemen en het voeren van een gezonde bedrijfsvoering. Het diploma Solar-Specialist is de hoogste standaard in de markt.