Jacco Niesten nieuwe account/project-manager

Wij zijn erg blij met onze collega Jacco Niesten! Sinds 1 December voor ons werkzaam en hij neemt een enorme dosis kennis met zich mee als het gaat over zonnestroomsystemen en verduurzaming. Mocht je hem hierover willen spreken of graag advies inwinnen: 06-28448778

No alternative text description for this image