Op dinsdag 22 maart gaat de ronde SDE+ voorjaar 2016 open.

Wellicht is dit voor u interessant?
Op dinsdag 22 maart gaat de ronde SDE+ voorjaar 2016 open. In deze ronde wordt € 4 miljard budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. De openstellingsronde SDE+ voorjaar 2016 loopt tot donderdag 28 april 2016, 17.00 uur. Meer informatie op https://www.dutchsolarenergy.nl/stimulering-duurzame-energieproductie-sde/