2017 is een goed jaar geweest voor Dutch Solar Energy. De markt is zich er steeds meer van bewust dat de toepassing van zonnestroomsystemen een goed rendement geeft. Naast de particuliere markt ziet Dutch Solar Energy ook een toenemende interesse vanuit de zakelijke markt. Veel bedrijven zien dat naast het voordeel van zelf energie opwekken, het ook als hun morele plicht hun bedrijf te verduurzamen.

In 2018 staan veel grote SDE+ projecten op de agenda van Dutch Solar Energy die gedurende het jaar zullen worden uitgevoerd. Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang en realisatie ervan.